Garanti

Vi gir deg ekstra trygghet ved kjøp av ditt kjøretøy gjennom våre garantiordninger.

Moderne kjøretøy inneholder avansert teknikk flere ulike komponenter.  Som du på en trygg måte forsikre bort eventuelle skadekostnader på ditt kjøretøy. 

Vi kan tilby deg ulike garantier basert på hvilke områder som omfattes. Vi har garantier fra 3 måneder og helt opptil 60 måneder. Spør oss om våre garantier for mer informasjon!